Recepcia dostupná
Pondelok – Piatok 07:00 – 18:00
Kontakt: 046 / 5113 100


   Pohotovosť dostupná
Pondelok – Piatok 16:00 – 22:00
Sobota – Nedeľa 07:00 – 22:00
Sviatky 07:00 – 22:00


Ak máte akutný stav, zavolajte nám na jedno z uvedených čísel.
Ak ste sa aj tento rok rozhodli darovať 2% z Vašich daní Nadácii – Dar zdraviu, tu môžete stiahnuť potrebný dokument.

Zoznam lekárov a oddelení v Uniklinike, ktoré neambulujú nájdete po kliknutí na tlačidlo

Dôležitá informácia pre verejnosť

Koronavírus / COVID-19

Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19.

O Nás

Uniklinika kardinála Korca slúži obyvateľom hornej Nitry a jej širokého okolia od októbra 2008. Jedinečnosť Unikliniky je v tom, že “pod jednou strechou” poskytuje ambulantnú starostlivosť väčšina neštátnych lekárov v Prievidzi ako aj to, že občania nemusia cestovať za vyšetreniami, pretože Uniklinika má tri pracoviská vybavené najmodernejšou prístrojovou technikou. Pracoviská Unikliniky sú nasledovné:

Naše služby

null

Rehabilitácia a fyziatria

Poskytujeme komplexnú diagnostickú, preventívnu a liečebnú rehabilitačnú starostlivosť s využitím moderných prístupov v rehabilitácii

null

Pracovná zdravotná služba

V zmysle novely zákona č. č. 355/2007 Z.z. majú všetci zamestnávatelia povinnosť zabezpečiť pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú služby.

null

Zobrazovacie metódy

Máme komplexné rádiodiagnostické oddelenie s magnetickou rezonanciou, priamou digitálnou rőntgenografiou a celotelovou ultrasonografiou.

null

Preventívne prehliadky

Získajte podrobný prehľad o svojom zdravotnom stave – za jeden deň, na jednom mieste a včas odhalíte riziká spojené s vaším zdravotným stavom

null

BEMER

Prístroje BEMER zlepšujú obmedzené čerpacie pohyby malých a veľmi malých ciev. To má za následok vhodnejšiu distribúciu krvi v sieti najmenších kapilár.