Hľadáte lekára v odbornosti diabetológia a dermatovenerológia?

Odborné ambulancie v uniCENTRE v Bojniciach
majú už uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami a sú tu pre Vás.

UniCENTRUM nájdete na Nemocničnej ulici č. 1247 v Bojniciach
(budova sa nachádza cca 150 pod nemocnicou)






   Recepcia dostupná
Pondelok – Piatok 07:00 – 18:00
Kontakt: 046 / 5113 100






   Pohotovosť dostupná
Pondelok – Piatok 16:00 – 22:00
Sobota – Nedeľa 07:00 – 22:00
Sviatky 07:00 – 22:00


Ak máte akutný stav, zavolajte nám na jedno z uvedených čísel.




ZÁKAZ

pohybu osôb vo všetkých vnútorných priestoroch uniKLINIKY kardinála Korca bez prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom alebo obdobným prostriedkom bez výdychového ventilu (minimálne respirátor FFP2).

Tento zákaz je vydaný podľa Vyhlášky č. 111 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.
Zákaz sa nevzťahuje na nasledovné osoby:

  • deti do ukončenia prvého stupňa základnej školy,
  • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
  • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

Účinnosť: od 15.3.2021 do odvolania

Upozornenie:

Možnosť zakúpenia respirátorov FFP2 je v lekárni situovanej vo vestibule medicínskeho centra uniKLNIKA kardinála Korca.

Zoznam lekárov a oddelení v Uniklinike, ktoré neambulujú nájdete po kliknutí na tlačidlo

Dôležitá informácia pre verejnosť

Koronavírus / COVID-19

Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19.

O Nás

Uniklinika kardinála Korca slúži obyvateľom hornej Nitry a jej širokého okolia od októbra 2008. Jedinečnosť Unikliniky je v tom, že “pod jednou strechou” poskytuje ambulantnú starostlivosť väčšina neštátnych lekárov v Prievidzi ako aj to, že občania nemusia cestovať za vyšetreniami, pretože Uniklinika má tri pracoviská vybavené najmodernejšou prístrojovou technikou. Pracoviská Unikliniky sú nasledovné:

Naše služby

null

Rehabilitácia a fyziatria

Poskytujeme komplexnú diagnostickú, preventívnu a liečebnú rehabilitačnú starostlivosť s využitím moderných prístupov v rehabilitácii

null

Pracovná zdravotná služba

V zmysle novely zákona č. č. 355/2007 Z.z. majú všetci zamestnávatelia povinnosť zabezpečiť pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú služby.

null

Zobrazovacie metódy

Máme komplexné rádiodiagnostické oddelenie s magnetickou rezonanciou, priamou digitálnou rőntgenografiou a celotelovou ultrasonografiou.

null

Preventívne prehliadky

Získajte podrobný prehľad o svojom zdravotnom stave – za jeden deň, na jednom mieste a včas odhalíte riziká spojené s vaším zdravotným stavom

null

BEMER

Prístroje BEMER zlepšujú obmedzené čerpacie pohyby malých a veľmi malých ciev. To má za následok vhodnejšiu distribúciu krvi v sieti najmenších kapilár.