Naša ponuka

Ponuka MR vyšetrení pre samoplatcov

Ponuka nadštandardných preventívnych programov UNICENTRUM platná 01.12.2016

Ponuka nadštandardných preventívnych programov UNIKLINIKA platná od 01.07.2017


Cenníky

Cenník zdravotných výkonov a služieb UNIKLINIKA platný od 01.10.2020

Cenník zdravotných výkonov a služieb UNICENTRUM platný od 01.12.2019

Cenník nadštandardných preventívnych prehliadok UNIKLINIKA platný od 01.12.2019


Žiadanky, dotazníky, formuláre

Vstupný formulár – Pracovná zdravotná služba

Dotazník pre menších zamestnávateľov – pracovná zdravotná služba

Žiadanka o MR vyšetrenie

Žiadanka na ECHO UNIKLINIKA

Dotazník a informavaný súhlas pre pacientov pred vyšetrením magnetickou rezonanciou.


Iné dokumenty

Zmluva o poskytnutí NFP – časť 2

Zmluva o poskytnutí NFP – časť 1

MZ SR_Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

MZ SR Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP

Zmluva o dielo modernizácie a rozšírenia centra zobrazovacích metód zo 04.11.2015