Naša ponuka

Ponuka nadštandardných preventívnych programov UNIKLINIKA

Cenník nadštandardných preventívnych programov platný od 24.01.2023


Cenníky

Cenník zdravotných výkonov a služieb pre samoplatcov UNIKLINIKA platný od 24.01.2023

Cenník uniCENTRUM ZDRAVY ZIVOT platný od 24.01.2023


Žiadanky, dotazníky, formuláre

Vstupný formulár – Pracovná zdravotná služba

Dotazník pre menších zamestnávateľov – pracovná zdravotná služba

Žiadanka o MR vyšetrenie

Žiadanka na ECHO UNIKLINIKA

Dotazník a informavaný súhlas pre pacientov pred vyšetrením magnetickou rezonanciou.


Iné dokumenty

Zmluva o poskytnutí NFP – časť 2

Zmluva o poskytnutí NFP – časť 1

MZ SR_Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

MZ SR Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP

Zmluva o dielo modernizácie a rozšírenia centra zobrazovacích metód zo 04.11.2015

Prehlásenie o zhode respirátor Tex-Tech