Centrum vybavené najkvalitnejšími prístrojmi, poskytuje komplexnú diagnostickú, preventívnu a liečebnú rehabilitačnú starostlivosť s využitím moderných prístupov v rehabilitácii

Kontakt

Tel.: 046 / 51 13 134
(pacientov cez telefón neobjednávame!)

Dôležité informácie

 • Na vstupné vyšetrenie je potrebná časenka na daný deň.
 • Časenky sú k dispozícii denne na aktuálny deň od 6:30 hod. v kiosku pri hlavnom vstupe do budovy uniKLINIKY.
 • V prípade, že Vám kiosk časenku nevydá, znamená to, že časenky na daný deň sú už všetky vydané.
 • Na vyšetrenie je potrebné priniesť preukaz poistenca, odporúčanie (výmenný lístok) a zdravotnú dokumentáciu a uterák.
 • Oznam pre poistencov VŠZP od 1.4.2018! Od 1.4.2018 podľa VŠZP výkon aplikácia medicinálneho CO2 /plynové injekcie/c nie je zaradená v zozname výkonov hradených z verejného zdravotného poistenia. Na základe tohto rozhodnutia budú plynové injekcie podávané aj naďalej, ale na priamu platbu podľa platného cenníka. Plynové injekcie bude možné podať len pacientom, ktorým budú ordinované pri vyšetrení v rámci ostatných procedúr.

Poskytované rehabilitácie

poúrazových a pooperačných stavov pohybového systému

funkčných porúch pohybového aparátu

pri neurologických ochoreniach

pri reumatologických a ortopedických ochoreniach

pri osteoporóze

pri ochoreniach cievneho systému

pri funkčných poruchách urogenitálneho (močovo-pohlavného) traktu – funkčná sterilita (neplodnosť) a inkontinencia (neudržanie moču)

Naše pracovisko

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zachovávajú pracovníci ku klientom individuálny prístup.
Rehabilitačnú liečbu je možné absolvovať aj formou výberu ponúkaných balíkov služieb podľa požiadaviek klientov v súvislosti so zdravotnými ťažkosťami a na základe odporúčania zdravotníckych odborníkov.
Centrum je vybavené najmodernejším zariadením, disponuje erudovaným tímom pracovníkov, spolupracujúcich s ostatnými špecialistami Unikliniky, zabezpečujúc tak včasnú a účinnú liečbu.

Pracovisko sa nachádza na 2. poschodí budovy.

Tím CFLR

 • Zástupný
  Bc.

  Dujak Dagmar

  fyzioterapeut
  CFLR
  • Uniklinika Kardinála Korca, Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
  • 046 51 13 134
  • 2. poschodie
 • Zástupný

  Hrdý Miroslav

  masér
  CFLR
  • Uniklinika Kardinála Korca, Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
  • 046 51 13 134
  • 2. poschodie
 • Zástupný

  Pálešová Monika

  masér
  CFLR
  • Uniklinika Kardinála Korca, Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
  • 046 51 13 134
  • 2. poschodie
 • Zástupný
  MUDr.

  Strúčková Mariana

  lekár
  CFLRA
  • Uniklinika Kardinála Korca, Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
  • 046 51 13 134
  • 2. poschodie
 • Zástupný
  Bc.

  Trgiňová Beáta

  fyzioterapeut
  CFLR
  • Uniklinika Kardinála Korca, Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
  • 046 51 13 134
  • 2. poschodie
 • Zástupný

  Vidová Ľubica

  zdravotná sestra
  CFLRA
  • Uniklinika Kardinála Korca, Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
  • 046 51 13 134
  • 2. poschodie
 • Zástupný
  Bc.

  Vrchovská Juliana

  fyzioterapeut
  CFLR
  • Uniklinika Kardinála Korca, Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
  • 046 51 13 134
  • 2. poschodie