Centrum vybavené najkvalitnejšími prístrojmi, poskytuje komplexnú diagnostickú, preventívnu a liečebnú rehabilitačnú starostlivosť s využitím moderných prístupov v rehabilitácii

Ako sa dostať na vyšetrenie

Prostredníctvom časenky na daný deň:
 • časenky sú k dispozícii denne na aktuálny deň od 6:30 hod. v kiosku pri hlavnom vstupe do budovy uniKLINIKY,
 • v prípade, že Vám kiosk časenku nevydá, znamená to, že časenky na daný deň sú už všetky vydané.
Na vyšetrenie je potrebné priniesť preukaz poistenca, odporúčanie (výmenný lístok), zdravotnú dokumentáciu a uterák!

Pacientov telefonicky neobjednávame!


Od 1.2.2023 majú pacienti možnosť objednať sa za poplatok na vyšetrenie mimo ordinačných hodín 50€ s DPH u sestričky v ambulancii.

Ordinačné hodiny

MUDr. Tomáš Zbornák
Utorok – Piatok:
07:00 – 15:00 hod
15:00 - 20:00 hod (podľa objednania)

Každá streda od 12:40 hod
Objednávky prostredníctvom www.TopDoktor.sk

Kontakt

Tel.: 046 / 51 13 134
(pacientov cez telefón neobjednávame!)

Umiestnenie

2. poschodie – číslo dverí 200

Lokalita

UNIKLINIKA KARDINÁLA KORCA
Nábrežná 5
971 01 Prievidza

Poskytované rehabilitácie

poúrazových a pooperačných stavov pohybového systému

funkčných porúch pohybového aparátu

pri neurologických ochoreniach

pri reumatologických a ortopedických ochoreniach

pri osteoporóze

pri ochoreniach cievneho systému

pri funkčných poruchách urogenitálneho (močovo-pohlavného) traktu – funkčná sterilita (neplodnosť) a inkontinencia (neudržanie moču)

Naše pracovisko

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zachovávajú pracovníci ku klientom individuálny prístup.
Rehabilitačnú liečbu je možné absolvovať aj formou výberu ponúkaných balíkov služieb podľa požiadaviek klientov v súvislosti so zdravotnými ťažkosťami a na základe odporúčania zdravotníckych odborníkov.
Centrum je vybavené najmodernejším zariadením, disponuje erudovaným tímom pracovníkov, spolupracujúcich s ostatnými špecialistami Unikliniky, zabezpečujúc tak včasnú a účinnú liečbu.

Pracovisko sa nachádza na 2. poschodí budovy.

Tím CFLR

 • Zástupný
  Bc.

  Gebrlínová Anna

  fyzioterapeut
  CFLR
  • Uniklinika Kardinála Korca, Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
  • 046 51 13 134
  • 2. poschodie
 • Zástupný
  Bc.

  Guľášová Veronika

  fyzioterapeut
  CFLR
  • Uniklinika Kardinála Korca, Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
  • 046 51 13 134
  • 2. poschodie
 • Zástupný

  Hrdý Miroslav

  masér
  CFLR
  • Uniklinika Kardinála Korca, Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
  • 046 51 13 134
  • 2. poschodie
 • Zástupný
  Mgr.

  Košová Denisa

  vedúci fyzioterapeut
  CFLR
  • Uniklinika Kardinála Korca, Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
  • 046 51 13 131
  • 2. poschodie
 • Zástupný
  Bc.

  Mikula Michal

  fyzioterapeut
  CFLR
  • Uniklinika Kardinála Korca, Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
  • 046 51 13 134
  • 2. poschodie
 • Zástupný

  Pálešová Monika

  masér
  CFLR
  • Uniklinika Kardinála Korca, Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
  • 046 51 13 134
  • 2. poschodie
 • Zástupný
  Bc.

  Rybnikár Miroslav

  fyzioterapeut
  CFLR
  • Uniklinika Kardinála Korca, Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
  • 046 51 13 134
  • 2. poschodie
 • Zástupný
  Bc.

  Turčeková Kristína

  fyzioterapeut
  CFLR
  • Uniklinika Kardinála Korca, Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
  • 046 51 13 134
  • 2. poschodie
 • Zástupný

  Vidová Ľubica

  zdravotná sestra
  CFLRA
  • Uniklinika Kardinála Korca, Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
  • 046 51 13 134
  • 2. poschodie