Gynekologická ambulancia

Ortopedická ambulancia

Psychiatrická ambulancia

Očná ambulancia

Kardiologická ambulancia

Ambulancia všeobecného lekára

Akupunktúra

Interná ambulancia

Gastroenterologická ambulancia

ORL ambulancia

Endokrinologická ambulancia

Chirurgická ambulancia

Reumatologická ambulancia

Infektologická ambulancia

Alergologická ambulancia

Pneumoftizeologická ambulancia

neurologicka

Neurologická ambulancia

Nutričné poradenstvo

Ambulancia cievnej chirurgie