Uniklinika kardinála Korca slúži obyvateľom hornej Nitry a jej širokého okolia od októbra 2008. Toto unikátne zariadenie v rámci SR v rekordne krátkom čase vybudovala UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Jedinečnosť Unikliniky je v tom, že “pod jednou strechou” poskytuje ambulantnú starostlivosť väčšina neštátnych lekárov v Prievidzi ako aj to, že občania nemusia cestovať za vyšetreniami, pretože Uniklinika má tri pracoviská vybavené najmodernejšou prístrojovou technikou. Pracoviská Unikliniky sú nasledovné:

Zobrazovacie metódy

Centrum zobrazovacích metód je najmodernejšie rádiologické pracovisko s magnetickou rezonanciou (MR), digitálnym röntgenom a celotelovým sonografickým prístrojom. Pracovisko je plne bezfilmové, čo znamená, že všetky snímky sú v digitálnej forme, čo je prínosom vo zvýšení kvality, ako aj v znižovaní záťaže obyvateľov radiačnou záťažou . Taktiež umožňuje prenos snímok, a tým aj konzultácie nálezov so špičkovými pracoviskami v SR ako aj v zahraničí.

Centrum špeciálnej diagnostiky

Centrum špeciálnej diagnostiky predstavuje komplex špecializovaných ambulancií, ktoré umožňujú poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, nadštandardných preventívnych programov ako aj zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby. Ambulancia kardiologická, neurologická, očná, ORL vrátane audiometrického pracoviska, urologická, interná ako aj pracovisko funkčnej diagnostiky sú vybavené špičkovou technikou umožňujúcou vyšetrenie na najvyššej úrovni.

Centrum fyziatrie a liečebnej rehabilitácie

Centrum fyziatrie a liečebnej rehabilitácie umožňuje poskytovanie diagnostickej, preventívnej a liečebnej rehabilitácie v celom spektre. Využitím najmodernejších prístrojov pomáha liečiť poúrazové a pooperačné stavy, funkčné poruchy pohybového aparátu, ako aj problémy pri neurologických, cievnych, reumatologických a ortopedických ochoreniach. Komplexná paleta rehabilitačných procedúr zahŕňa masáže, vírivky nielen horných a dolných končatín ale aj celotelovú vírivú vaňu, parafínové i rašelinové zábaly, infrasaunu, laser, ultrazvuk, terapiu rázovými vlnami pri liečbe tenisových lakťov či pätových ostrôh, cvičenia na motodlahe pri liečbe poúrazových stavov kolenných i bedrových kĺbov, plynové injekcie a v neposlednom rade skupinové cvičenia na fit loptách, bosu či pilates.