Centrum špeciálnej diagnostiky predstavuje komplex špecializovaných ambulancií, ktoré umožňujú poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, nadštandardných preventívnych programov ako aj zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby.

Recepcia Centra špeciálnej diagnostiky sa nachádza na 1. poschodí budovy.

Tel. 046/5113 200

centrálna recepcia