Nové prístrojové vybavenie v Unicentre prináša pacientom včasnejšiu diagnostiku

Unipharma, a. s., nie je len lídrom v segmente distribúcie liekov. V neposlednom rade sa stará aj o rozvoj ambulantnej starostlivosti. Tú už niekoľko rokov úspešne rozvíja v Uniklinike kardinála Korca v Prievidzi. Ešte pred vianočnými sviatkami však priniesla obyvateľom regiónu ďalšie vysoko odborné zariadenie – Unicentrum v Bojniciach. Súčasťou tohto medicínskeho centra je i gastroenterologická ambulancia, v ktorej ordinuje výborný lekár, odborník a v neposlednom rade príjemný človek, MUDr. Ladislav Miština. Položili sme mu niekoľko otázok, ktoré súvisia s jeho prácou a novým, moderným vybavením jeho ambulancie.

V čom spočíva jedinečnosť vašej gastroenterologickej ambulancie?

Jedinečnosť tejto ambulancie spočíva v tom, že okrem špičkového prístrojového vybavenia má aj komfortné priestory a milý odborný personál.

Ako by ste zhrnuli benefity, ktoré špičkové vybavenie prinieslo vám ako lekárovi a nesporne všetkým vašim pacientom?

Najväčším plusom pre mňa ako lekára, je možnosť pracovať so špičkou, čo sa týka prístrojového vybavenia. Benefitom pre pacientov je možnosť kvalitnejšej diagnostiky, teda zachytenie takých lézii, ktoré sú pri štandardnom zobrazení ťažšie rozoznateľné. Je to skrátka včasnejšia diagnostika.

Ambulancia je síce v prevádzke ešte pomerne krátko, viete však už teraz zhodnotiť niektoré aspekty, odozvy od pacientov?

Pacienti sú spokojní. Páčia sa im nové priestory, a aj prístroje, ktoré im prinášajú vyšší komfort.

Môžete v krátkosti zhrnúť vašu spoluprácu s Unipharmou, a. s.? V čom vidíte jej klady, príp. – navrhli by ste po doterajšej praxi nejaké zlepšenia?

Ja som so spoluprácou maximálne spokojný, najmä s ústretovosťou od Unipharmy. Prístroje sú špičkové, priestory nám zariadili presne tak, ako sme chceli. Pracuje sa nám tu veľmi dobre.

Unipharma svoje zdravotnícke zariadenia vybavuje nielen špičkovou technikou, podobné nároky má aj na lekárov. Mohli by ste nám teda prezradiť niečo zo svojho profesného života vy? Čo Vás viedlo k tomu, že ste sa rozhodli byť lekárom, konkrétne gastroenterológom?

Pracoval som najskôr v NsP Bojnice, kde som začínal na internom oddelení. Postupne som si urobil atestáciu z vnútorného lekárstva a následne z gastroenterológie. Pracoval som niekoľko rokov súčasne v NsP Bojnice a v nemocnici Handlová, potom som prešiel do Handlovej úplne. A z Handlovej som sa vrátil do Bojníc, avšak do priestorov novozriadeného Unicentra. Prečo gastroenterológia? Chcel som robiť niečo, kde sa robí i manuálne. V podstate je to niečo medzi internou ambulanciu a chirurgiou. My jednak vyšetrujeme, diagnostikujeme, ale aj ošetrujeme. Dajú sa tu robiť také “mini” chirurgické zákroky, či už odstraňovanie polypov, zastavovanie krvácania a podobne. Toto ma zaujalo.

Pred tým, ako ste sa presťahovali s ambulanciou do Unicentra-nového medicínskeho centra v Bojniciach, ste ordinovali v iných ambulanciách. Môžete ich porovnať z hľadiska interiéru i vybavenia prístrojmi?

Toto vybavenie je na vyššej úrovni. Určite nebolo zlé prístrojové vybavenie ani v Handlovej, ani v Bojniciach. Ale ak sa mám pozerať na kvalitu prístrojov, tak tieto prístroje sú niekde úplne inde.

Ste spokojný s novým, moderným vybavením v tejto ambulancii, teda gastroenterologickou video zostavou od spoločnosti Pentax?

Áno, veľmi spokojný.

Táto zostava, okrem iného, zobrazí dva obrazy vedľa seba, kde vidíte nález v reálnom svetle, aj s určitými úpravami. Pomáha Vám to lepšie, presnejšie identifikovať nálezy?

V procesore je mnoho funkcii, s ktorými sa postupne zoznamujem. Fantastická vec je, že sa môže priebežne aktualizovať. Sú tam filtre optické, aj digitálne. Keď sa vám niečo nezdá, alebo vidíte niečo na sliznici, nejakú drobnosť, jednoducho si môžete dať ostrejší obraz, alebo si to priblížiť. Vďaka filtrom vidíte aj to, čo by ste voľným okom ťažšie zachytili. V súčasnej dobe sa prihliada na včasné zachytenie lézií a táto gastroenterologická video zostava výrazne zvyšuje kvalitu vyšetrenia.

Aké sú najväčšie prínosy nového vybavenia. V čom uľahčujú prácu a čo tým získavajú pacienti?

Možnosť včasnejšej diagnostiky a zachytenie lézii.

Pri akých príznakoch by vás pacienti mali prísť určite navštíviť?

Je to ťažká otázka. Je to celá paleta príznakov v súhrne nazvaná tráviace ťažkosti. Ľudia musia pozbierať odvahu. V súčasnosti je rozšírené, že pri preventívnych prehliadkach sa robia testy na skryté krvácanie, takže prídu aj bez príznakov.

Čo je, podľa Vás, pre lekára najväčším úspechom?

Najväčší úspech je, keď je spokojný pacient. Snažíme sa robiť kvalitnú diagnostiku a invazívne zákroky, v rámci našich možností. Som rád, keď včas prídeme na problém a pacientovi pomôžeme. Poteší ma aj, keď sa pacient vráti, poďakuje, alebo chodí znovu s dôverou. Svoju prácu mám rád a baví ma robiť to, čo robím.

© 2018 - Uniklinika Kardinála Korca

V prípade núdze   046 / 5113 300