Získajte podrobný prehľad o svojom zdravotnom stave – za jeden deň, na jednom mieste a včas odhalíte riziká spojené s vaším zdravotným stavom

Aké sú výhody nadštandardných preventívnych programov?

Diagnostika na najmodernejšom prístrojovom vybavení

Tím odborníkov

Všetky vyšetrenia v jednej budove

Príjemné prostredie s VIP čakárňou a pripojením na internet

Široký rozsah vyšetrení

Úspora času

Individuálny prístup

Dostatočný časový priestor pre klienta