kolonoskop

moderne vybavenie

K modernému vybaveniu pribudol kolonoskop

UNICENTRUM v Bojniciach bolo zaradené medzi pracoviská, ktoré vykonávajú skríning kolorektálneho karcinómu. Vďaka novému kolonoskopu bude možné zvýšiť počet vyšetrených pacientov a zabezpečiť tak vyšetrenie za kratší čas ako tomu bolo doteraz. Zakúpený moderný prístroj pomôže pri včasnej diagnostike závažných ochorení.
„Poďakovanie patrí všetkým prispievateľom, ktorí poskytli finančný príspevok nadácií Dar Zdravia, nesmierne si vážime vašu pomoc a veríme, že zakúpený kolonoskop pomôže včas diagnostikovať vážne ochorenia a bude tak vďaka vám veľkým prínosom pre zdravie nášho pacienta“ – hovorí riaditeľ UNIKLINIKY Kardinála Korca v Prievidzi a UNICENTRA v Bojniciach

Ing. Miloš Mladý, MBA

.

© 2018 - Uniklinika Kardinála Korca

V prípade núdze   046 / 5113 300