Centrum zobrazovacích metód je komplexné rádiodiagnostické oddelenie s magnetickou rezonanciou, priamou digitálnou rőntgenografiou a celotelovou ultrasonografiou.

Plne digitalizované centrum, bez mokrého vyvolávacieho procesu, kde je snímková dokumentácia archivovaná v digitálnej forme, kde popis aj vyhodnocovanie snímok sú spracovávané na vysokokvalitných medicínskych monitoroch, je predpokladom kvalitnej diagnostiky.

Centrum zobrazovacích metód je implementované v informačnom systéme UNIKLINIKY, využíva certifikovaný archivačný systém PACS a T3 komunikačné centrum – medzi Centrom zobrazovacích metód a jednotlivými ambulanciami prebieha:

 • vzájomná výmena snímkovej a textovej dokumentácie a zároveň funguje aj
 • externá textová a snímková komunikácia so zdravotníckymi zariadeniami na celom území SR, ČR aj v zahraničí, čím centrum jednoznačne spĺňa požiadavky špičkových pracovísk v rámci Európy.

Centrum je vybavené najmodernejšou prístrojovou technikou

Tím CZM

 • Zástupný

  Bartková Miroslava

  zdravotná sestra
  RTG
  • Uniklinika Kardinála Korca, Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
  • 046 51 13 110
  • prízemie
 • Zástupný
  MUDr.

  Filo Marcel

  medicínsky riaditeľ
  MR
  • Uniklinika Kardinála Korca, Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
  • 046 51 13 110
  • prízemie
 • Zástupný
  Mgr.

  Iliášová Ivana

  zdravotná sestra
  RTG
  • Uniklinika Kardinála Korca, Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
  • 046 51 13 110
  • prízemie
 • Zástupný
  MUDr.

  Jurikova Izabela

  lekár
  USG
  • Uniklinika Kardinála Korca, Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
  • 047 51 13 110
  • prízemie
 • Zástupný

  Letavayová Anna

  zdravotná sestra
  RTG
  • Uniklinika Kardinála Korca, Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
  • 046 51 13 110
  • prízemie
 • Zástupný
  MUDr.

  Mik Róbert

  lekár
  MR
  • Uniklinika Kardinála Korca, Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
  • 047 51 13 110
  • prízemie
 • Zástupný

  Nemček Jozef

  asistent
  RTG
  • Uniklinika Kardinála Korca, Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
  • 046 51 13 110
  • prízemie
 • Zástupný
  Bc.

  Repka Peter

  asistent
  RTG
  • Uniklinika Kardinála Korca, Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
  • 046 51 13 110
  • prízemie
 • Zástupný

  Valenta Ivan

  asistent
  RTG
  • Uniklinika Kardinála Korca, Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
  • 046 51 13 110
  • prízemie