Individuálna rehabilitácia

Je zameraná na zostavenie individuálneho rehabilitačného programu pod vedením fyzioterapeuta, mobilizačné techniky, komplexnú liečebnú telesnú výchovu s využitím jednotlivých metodík (Kabata, Bobatha, Freemanna, Kaltenborna, Brunkovej, Schrotovej, loptičkovania, SM systém, orofaciálnej stimulácie, školy chrbta), využitie rehabilitačných pomôcok (FIT lopty, BOSU, Overballu, Therabandov)

Cvičenie na motodlahe

Cvičenie s využitím motodlahy slúži k rýchlejšej obnove pohyblivosti rehabilitovaných kĺbov, urýchľuje hojenie chrupiek a väzív, napomáha vstrebávaniu opuchov. Využívame ju v rehabilitácii poúrazových stavov, stavoch po zlomeninách, po artroskopických operáciách, po implantáciách totálnych endoprotéz (umelé náhrady) kolenných a bedrových kĺbov.

Masáže /reflexná, klasická, reflexná masáž chodidiel, podvodná

REFLEXNÁ masáž

Spočíva v ovplyvnení reflexných zmien v koži, podkoží a vo svaloch. Základom techniky sú špirálky, po ktorých nasleduje posun prstov alebo palcov. Aplikuje sa len v určitej oblasti (segmente).

KLASICKÁ masáž

Priaznivo ovplyvňuje zmeny vyvolané chorobou alebo námahou, má relaxačný a analgetický (protibolestivý) účinok, zvyšuje celkovú odolnosť organizmu.

Vodoliečba

Aplikácia vodoliečebných procedúr napomáha prekrveniu danej oblasti tela, výrazne pomáha svalovej relaxácii. Jej podávanie je preto veľmi vhodné pred cvičením. Ponúkame vírivky horných a dolných končatín.

Teploliečba /parafínové a jednorázové rašelinové zábaly, lavaterm, infrasauna/

PARAFÍN

Podáva sa pri teplote 50 – 60 °C , teplo, ktoré sa z parafínu uvoľňuje, preniká do tkanív a dôkladne ich prehrieva.

Jednorázové rašelinové zábaly

Rašelina je čistý prírodný produkt, ktorý pôsobí antibakteriálne a protizápalovo. Pri zohriatí uvoľňuje svalstvo a zlepšuje prekrvenie. Aplikuje sa vo forme obkladov pri teplote cca 48 °C.

LAVATERM

Predstavuje aplikáciu teplého zábalu, ktorý hĺbkovo prehrieva svaly a ostatné tkanivá v danej oblasti tela, podporuje lokálne prekrvenie a uvoľnenie svalových spazmov (zatvrdliniek, stuhnutých častí).

INFRASAUNA

Účinne detoxikuje organizmus pri teplotách 40 – 60 °C. Medzi terapeutické účinky patrí stimulácia imunitného systému, hlboké prehriatie organizmu, odstraňovanie splodín metabolizmu, zlepšenie elasticity (poddajnosti) tkanív, zmiernenie bolesti, spazmov a zníženie svalového napätia. Infrasauna účinne relaxuje, regeneruje a detoxikuje organizmus.

Využíva sa pri liečbe: reumatických ochorení, bolestiach chrbtice (vertebrogénneho pôvodu), celulitíde, obezite, menštruačných problémoch , poruchách psychiky, strese (nespavosť, poruchy spánku).

Elektroliečba

Predstavuje využitie účinkov elektrického poľa na ľudský organizmus. Môže byť kontaktná (elektródy prikladáme priamo na povrch tela) alebo bezkontaktná (elektródy sú v určitej vzdialenosti od tela). Podľa zdravotného stavu a diagnózy využívame nízko a strednofrekvenčné prúdy, elektrogymnastiku, elektrostimuláciu a diatermiu (hĺbkové prehriatie).

Svetloliečba/LASER, BIOPTRON

LASER

Stimuluje novotvorbu ciev, kolagénových vláken, má protizápalový a protibolestivý účinok. Má uplatnenie pri liečbe pooperačných jaziev, jaziev po popáleninách, celulitídy, svalových zranení, artróz (degeneratívne ochorenie kĺbov), kostných výrastkov.

BIOPTRON

Využíva účinky polarizovaného svetla v liečbe pooperačných rán, popálenín, preležanín, vredov predkolenia, porúch prekrvenia končatín, športových zranení, reumatologických ochorení.

Ultrazvuk

Pri podávaní ultrazvuku dochádza k mikromasáži hlbšie uložených tkanív, lokálne stúpa teplota, zlepšuje sa prekrvenie tkanív, vstrebávanie opuchov a krvných výronov (hematómov).

Magnetoterapia

Magnetické pole má výrazný protizápalový a analgetický (protibolestivý) účinok. Urýchľuje hojenie kostí a svalov, napomáha ústupu opuchov. Magnetoterapia je vhodná pri liečbe zlomenín, po operáciách kĺbov a chrbtice, pri artrózach a športových zraneniach.

Terapia rázovými vlnami /EWST

Je liečba bolesti v chronickom (pokročilejšom) štádiu, používaná ako vhodná alternatíva chirurgickej liečby.

Využíva sa pri liečbe pätovej ostrohy (calcar calcanei), bolesti pri tenisovom a golfovom lakti (radiálna a ulnárna epikondylitída), bolesti ramena s kalcifikátmi (zvápenatenie) alebo bez nich, pri liečbe skokanského kolena (patelárna tendinopathia), úponových bolestiach (entezopathie).

Aplikácia plynových injekcií

Plynové injekcie sú lokálnou reflexnou liečbou oxidom uhličitým, reflexne pôsobia z kože a podkožia na vnútorné štruktúry (kutiviscerálny reflex). Aplikujú sa do hyperalgických zón (bolestivých miest) nachádzajúcich sa v okolí chrbtice a kĺbov končatín, do okolia jaziev a do miest so zmenenou kožnou citlivosťou. Vhodné sú pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov a chrbtice, reumatologických a ortopedických ťažkostiach .