rehabilitacia

Ambulantná zdravotná sestra

centrum_metod

Lekár rádiológ

komplexne_prehliadky

Lekár internista

komplexne_prehliadky

Lekár neurológ

centrum_metod

Vedúci lekár FBLR

Nezaujala Vás žiadna ponúkaná pozícia?

Ak máte záujem byť vedený v databáze uchádzačov o zamestnanie aj na inú ako zverejnenú voľnú pracovnú pozíciu, zašlite nám informácie o sebe prostredníctvom „Dotazníka uchádzača“.

ZDRAVÝ ŽIVOT, s.r.o.
Nábrežná 5
971 01 Prievidza

Tel: 046/ 5113 100
E-mail: uniklinika@uniklinika.sk

V prípade, že ani jedna z ponúkaných pozícii Vás nezaujala, pošlite nám informácie o sebe prostredníctvom „Dotazníka uchádzača“.

Osobné údaje

Vzdelanie

Stredoškolské vzdelanie

Vyššie ako stredoškolské vzdelanie

Ďalšie absolvované vzdelanie

Ďalšie znalosti

 

Prax

Doterajšie zamestnania

Záver

Prílohy

Nahrávajte len súbory MS Word alebo PDF.
Nahrávajte len súbory MS Word alebo PDF.

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie o poskytnutí informácií a oznámení dotknutým osobám súvisiacich so spracúvaním ich osobných údajov nájdete tu.

Súhlas

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), zaškrtnutím vyššie uvedeného políčka udeľujem súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov spoločnosti ZDRAVÝ ŽIVOT s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) obsiahnutých v žiadosti o zamestnanie, životopise a iných dokladoch a priložených listinách za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie, a to na obdobie 3 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu. Vyhlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a správne a ich poskytnutie je dobrovoľné. Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý/-á, že poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Ak tento Súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať. Informácie pre uchádzačov o zamestnanie o spracúvaní osobných údajov : Dbáme na ochranu Vášho súkromia, preto nižšie v prílohe vysvetľujeme, ako spracovávame Vaše osobné údaje. Prečítajte si, prosím, pozorne túto informáciu.