Uniklinika Prievidza

MUDr. Kurash Olga – neurologická ambulancia – 27.9. – 1.10. 2021 – zástup: NsP Bojnice – akútne stavy

Nájomní lekári Uniklinika Prievidza:

MUDr. Piatriková Elena – kožná ambulancia – do odvolania
MUDr. Šinská Eva – všeobecný lekár – 27.9. – 1.10. 2021 – zástup: MUDr. Škultétyová – 27.9. – 29.9. 2021, MUDr. Szedélyová – 30.9. – 1. 10. 2021
MUDr. Petríčková Jana – infektológická ambulancia – 20.9. – 3.10. 2021
MUDr. Macho Roman – všeobecný lekár – 21.9. – 28.9. 2021
MUDr. Turcer Milan – otropedická ambulancia – 27.9. 2021 – denzitometria pracuje

Unicentrum Bojnice