Uniklinika Prievidza

Nájomní lekári Uniklinika Prievidza:

MUDr. Piatriková Elena – kožná ambulancia – do odvolania
MUDr. Nowaková Alena – všeobecný lekár – 15.1. 2021 – zástup: MUDr. Staňáková – výšková budova
MUDr. Vezérová Viera – psychiatrická ambulancia – 15.1. 2021 – zástup: MUDr. Garajová – výšková budova
MUDr. Gágor Jozef – interná ambulancia – 15.1. 2021

Unicentrum Bojnice