Uniklinika Prievidza

MUDr. Furo Juraj – gynekologická ambulancia – 28.7. – 30.7. 2021
MUDr. Porubec Ivan – interná ambulancia – 21.7. – 30.7. 2021 – zástup: MUDr. Šimková – akútne stavy
MUDr. Drdáková Beáta – očná ambulancia – 19.7. – 30.7. 2021
MUDr. Ižo Ján – urologická ambulancia – 9.8. – 20.8. 2021 – zástup: MUDr. Kittel

Nájomní lekári Uniklinika Prievidza:

MUDr. Piatriková Elena – kožná ambulancia – do odvolania
MUDr. Gágor Jozef – interná ambulancia – 15.7. – 30.7. 2021
MUDr. Valovičová Helena – chirurgická ambulancia – 23.7. – 6.8. 2021
MUDr. Staňová Miroslava – očná ambulancia – 19.7. – 30.7. 2021 – zástup: MUDr. Štangová – Nováky
MUDr. Štefek Martin – všeobecný lekár – 5.7. – 30.7. 2021
MUDr. Turcer Milan – ortopedická ambualncia – 26.7. – 30.7. 2021 – zástup: MUDr. Oulehle – Uniklinika
MUDr. Bobuš Miroslav – ambulancia cievnej chirurgie – 26.7. – 30.7. 2021
MUDr. Žiaková Soňa – všeobecný lekár – 19.7. – 30.7. 2021 – zástup: MUDr. Aguilar
MUDr. Šnircová Jana – neurologická ambulancia – 19.7. – 3.8. 2021 – zástup: MUDr. Trojan
MUDr. Škodová Zora – všeobecný lekár – 20.7. – 10.8. 2021
MUDr. Pastierik Ivan – endokrinologická ambulancia – 26.7. – 6.8. 2021
MUDr. Bagin Dominik – ortopedická ambulancia – 26.7. – 13.8. 2021
MUDr. Petríčková Jana – ambulancia infektológie a tropickej medicíny – 28.7. 2021
MUDr. Holendová Miriam – všeobecný lekár – 26.7. – 6.8. 2021 – zástup: MUDr. Šinská – Uniklinika
MUDr. Hudecová Danica – psychiatrická ambulancia – 26.7. – 6.8. 2021 – zástup: MUDr. Borzovič – Uniklinika
MUDr. Elischerová Mária – všeobecný lekár – do 30.7. 2021 – zástup: MUDr. Obertová – Uniklinika
MUDr. Elischer Viliam – kardiologická ambulancia – do 30.7. 2021

Unicentrum Bojnice

MUDr. Žideková Katarína – kožná ambulancia – 12.7. – 30.7. 2021 – zástup: MUDr. Hemza
MUDr. Kotrík Ján – kardiologická ambulancia – 26.7. – 6.8. 2021 – zástup: MUDr. Šimková – Uniklinika