Uniklinika Prievidza

MUDr. Kurash Olga – neurologická ambulancia – od 3.8. do 7.8. 2020
MUDr. Ižo Ján – urologická ambulancia – od 27.7. do 7.8. 2020 – zástup: MUDr. Prostredný
MUDr. Šimková Beáta – kardiologická ambulancia – od 3.8. do 7.8. 2020
MUDr. Porubec Ivan – interná ambulancia – od 12.8. do 13.8. 2020 – zástup: MUDr. Šimková – Uniklinika
MUDr. Mlčáková Katarína – ORL ambulancia – od 10.8. do 21.8. 2020


Unicentrum Bojnice

MUDr. Mokrá Valéria – diabetologická ambulancia – od 6.7. do 14.8. 2020
MUDr. Homolová Zuzana – ORL ambulancia – od 24.7. do 7.8. 2020 – zástup: MUDr. Mlčáková – Uniklinika
MUDr. Kotrík Ján – kardiologická ambulancia – od 3.8. do 14.8. 2020 – zástup: od 3.8. do 7.8. 2020 – MUDr. Vičan – NsP Bojnice, od 10.8. do 14.8. 2020 – MUDr. Šimková – Uniklinika

Nájomní lekári:

MUDr. Piatriková Elena – kožná ambulancia – do odvolania
MUDr. Kvočik Miroslav – všeobecný lekár – od 3.8. do 24.8. 2020 (vrátane) – zástup: MUDr. Šalová
MUDr. Holendová Miriam – všeobecný lekár – od 27.7. do 7.8. 2020 – zástup: MUDr. Šinská – Uniklinika
MUDr. Bagin Dominik – ortopedická ambulancia – od 20.7. 2020 do 7.8. 2020
MUDr. Škodová Zora – interná ambulancia – od 27.7. do 12.8. 2020
MUDr. Pastierik Ivan – endokrinologická ambulancia – od 28.7. do 7.8. 2020
MUDr. Virčík Jozef – alergologická ambulancia – od 3.8. do 14.8. 2020
MUDr. Virčíková Katarína – pneumoftizelogická ambulancia – od 3.8. do 14.8. 2020
MUDr. Oulehla Peter – ortopedická ambulancia – od 3.8. do 7.8. 2020 – úrazy ošetrí MUDr. Turcer – Uniklinika
MUDr. Štefek Martin – všeobecný lekár – od 3.8. do 28.8. 2020 – zástup: MUDr. Smiech – Uniklinika
MUDr. Madaj Róbert – očná ambulancia – od 3.8. do 14.8. 2020
MUDr. Škultétyová Alena – všeobecný lekár – od 3.8. do 14.8. 2020 – zástup: MUDr. Szedélyová – Uniklinika
MUDr. Pinterová Viera – všeobecný lekár– od 4.8. do 7.8. 2020 (vrátane)
MUDr. Machová Katarína – reumatologická ambulancia – od 5.8. do 7.8. 2020