Uniklinika Prievidza


Unicentrum Bojnice

Nájomní lekári:

MUDr. Loja Jozef – interná ambulancia – od 3.4. do 14.4. 2020 – na ambulancií je prítomná iba zdravotná sestra
MUDr. Piatriková Elena – kožná ambulancia – do odvolania
MUDr. Madaj Róbert – očná ambulancia – od 3.4. do 7.4. 2020 – zastupuje MUDr. Dominová – Uniklinika – akútne stavy
MUDr. Nowaková Alena – všeobecný lekár – do odvolania – na ambulancií je prítomná iba zdravotná sestra