Tento preventívny program je špeciálne zameraný pre klientov, ktorí trpia alebo majú obavu z ochorenia artériovou hypertenziou.

Plán vyšetrení je koncipovaný na dva po sebe idúce dni. Klient navštívi naše centrum 1.deň ráno v dohovorenom čase nalačno, kedy realizujeme odber krvi na rozšírené laboratórne vyšetrenia a inštalujeme klientovi prístroj na kontinuálne 24 hodinové meranie krvného tlaku (TK Holter). 2.deň, opäť v dohovorenom čase klient absolvuje cca 120 minút trvajúce odborné interné a sonografické vyšetrenie, počas ktorého lekár vyhodnotí všetky získané výsledky a optimalizuje návrh na farmakologickú i nefarmakologickú liečbu.

Absolventom tohto balíka ponúkame možnosť realizovať následnú kontrolu stavu o 3 či 6 mesiacov v našej internej ambulancii.

Rozsah vyšetrení a výkonov

Interné vyšetrenie

 • Anamnéza
 • Fyzikálne vyšetrenie
 • EKG
 • ABI(členkovo-brachiálny index tlaku krvi)
 • Odber krvi na laboratórne vyšetrenie

Laboratórne vyšetrenia

  1. krvi

  2. Krvný obraz + diff.
  3. Základné hemokoagulačné parametre
  4. Glukóza, inzulín, inzulínová rezistencia
  5. Kyselina močová, Urea – močovina ,Kreatinín
  6. Bilirubín (parameter ochorenia pečenie)
  7. ALT , AST, GMT (parameter ochorenia pečene)
  8. Cholesterol, HDL, LDL, TGD,sdLDL (lipidové spektrum)
  9. TGD (lipidové spektrum),hsCRP
  10. Ionogram – natrium, kalium, kalcium, chloridyvvv
  11. TSH, FT3, FT4 ( hormóny štítnej žľazy)
  12. Kortizol, Metanefríny,Pomer aldosteron/renín
 1. Vyšetrenie moči chemicky, mikroalbuminuria z rannej moči

Holterovský monitoring tlaku krvi 24 hodín
Prstová oxymetria
USG krčných tepien
USG obličiek a obličkových tepien

Záverečné lekárske zhodnotenie a doporučenie optimálnej nefarmakologickej i farmakologickej intervencie.

Celková cena balíka 250 €