Ponúkame nadštandardné, profesionálne vybavené a príjemné zdravotnícke centrum,
profesionalitu a odbornosť nášho centra zaručuje tím kvalifikovaných a skúsených zdravotníckych pracovníkov,
s dôrazom na včasnú diagnostiku kardiovaskulárnych a metabolických ochorení a ich rizikových faktorov.

Program je vhodný pre ľudí s pozitívnou rodinnou anamnézou na kardiovaskulárne a metabolické ochorenia, ľudí so sedavým spôsobom života, s prítomným stresom, fajčiari, s preobezitou a obezitou, vysokým krvným tlakom, s poruchou metabolizmu tukov, prítomnou aterosklerózou

Preventívny program je určený pre všetkých klientov a dáva im ucelenú informáciu o ich aktuálnom zdravotnom stave.
Tento typ programu obsahuje okrem kompletného vyšetrenia lekárom, vyšetrenia vnútorných orgánov, laboratórne vyšetrenia a individuálne zhodnotenie zdravotného stavu.

Rozsah vyšetrení a výkonov:

1. Anamnestické údaje
zamerané na výskyt kardiovaskulárnych ochorení a rizikových faktorov u vyšetrovaného a jeho priamych rodinných príslušníkov, zhodnotenie možného vplyvu zamestnania, životného štýlu a životného prostredia na vznik ochorenia.
2. Základné biochemické a hematologické vyšetrenie, hormóny štítnej žľazy
základné biochemické a hematologické vyšetrenie krvného obrazu, stanovenie základných biochemických parametrov krvi: vyšetrenie glykémie (na vylúčenie cukrovky), obličkové parametre, pečeňové testy, vyšetrenie cholesterolu a celého tukového spektra, TSH, markery zápalu CRP, FW, biochemické vyšetrenie moču.
3. Komplexné kardiologické vyšetrenie
vrátane perkutorického a auskultačného vyšetrenia srdca a zmerania krvného tlaku a pulzu.
4. Elektrokardiografické vyšetrenie
12 zvodmi
5. Echokardiografické vyšetrenie srdca
ultrazvukové vyšetrenie srdca a veľkých ciev dvojrozmerným spôsobom s PW CW Dopplerom, farebným Dopplerovským mapovaním, tkanivovým Dopplerom.
6. Meranie periférnych systolických tlakov Dopplerovou metódou ABI indexov
vyšetrenie je vhodné pre každého pacienta nad 50 rokov, fajčiarov, ďalej diabetikov, kardiakov, pacientov s vysokým tlakom, neurologickým ochorením a aterosklerózou.
7. Doplňujúce vyšetrenia
v prípade potreby diagnostického doriešenia zisteného patologického nálezu: monitorovanie EKG alebo krvného tlaku počas 24 hodín, stupňovaný záťažový test bicyklovým ergometrom – ergometrické vyšetrenie.
8. Komplexné metabolické vyšetrenie
fyzikálne vyšetrenie a zhodnotenie laboratórnych výsledkov, zhodnotenie metabolického statusu, s návrhom režimových úprav.
9. Individuálne vyhodnotenie
celkového zdravotného stavu a vypracovanie lekárskej správy vrátane plánu s následnou optimalizáciou životného štýlu.

V prípade zistenia patologického stavu následne prevzatie do starostlivosti potrebnej špecializovanej ambulancie.

Cena: 188€
*nehradené z verejného zdravotného poistenia