Ponúkame nadštandardné, profesionálne vybavené a príjemné zdravotnícke centrum
profesionalitu a odbornosť nášho centra zaručuje tím kvalifikovaných a skúsených zdravotníckych pracovníkov,
s dôrazom na včasnú diagnostiku kardiovaskulárnych a metabolických ochorení a ich rizikových faktorov.

Program je vhodný pre ľudí s pozitívnou rodinnou anamnézou na kardiovaskulárne, metabolické ochorenia tráviaceho taktu, kože, ľudí so sedavým spôsobom života, s prítomným stresom, fajčiari, s preobezitou a obezitou, vysokým krvným tlakom, s poruchou metabolizmu tukov.

Preventívny program je určený pre všetkých klientov a dáva im ucelenú informáciu o ich aktuálnom zdravotnom stave.
Tento typ programu obsahuje okrem kompletného vyšetrenia lekárom, vyšetrenia vnútorných orgánov, laboratórne vyšetrenia a individuálne zhodnotenie zdravotného stavu.

Rozsah vyšetrení a výkonov:

1. Anamnestické údaje
zamerané na výskyt kardiovaskulárnych ochorení a rizikových faktorov u vyšetrovaného a jeho priamych rodinných príslušníkov, zhodnotenie možného vplyvu zamestnania, životného štýlu a životného prostredia na vznik ochorenia.
2. Základné biochemické a hematologické vyšetrenie, hormóny štítnej žľazy
základné biochemické a hematologické vyšetrenie krvného obrazu, stanovenie základných biochemických parametrov krvi: vyšetrenie glykémie (na vylúčenie cukrovky), obličkové parametre, pečeňové testy, vyšetrenie cholesterolu a celého tukového spektra, TSH, markery zápalu CRP, FW, biochemické vyšetrenie moču.
3. Komplexné kardiologické vyšetrenie
vrátane perkutorického a auskultačného vyšetrenia srdca a zmerania krvného tlaku a pulzu.
4. Elektrokardiografické vyšetrenie
12 zvodmi
5. Echokardiografické vyšetrenie srdca
ultrazvukové vyšetrenie srdca a veľkých ciev dvojrozmerným spôsobom s PW CW Dopplerom, farebným Dopplerovským mapovaním, tkanivovým Dopplerom.
6. Doplňujúce vyšetrenia
v prípade potreby diagnostického doriešenia zisteného patologického nálezu: monitorovanie EKG alebo krvného tlaku počas 24 hodín, stupňovaný záťažový test bicyklovým ergometrom – ergometrické vyšetrenie.
7. Komplexné metabolické vyšetrenie
fyzikálne vyšetrenie a zhodnotenie laboratórnych výsledkov, zhodnotenie metabolického statusu, s návrhom režimových úprav.
8. Dermatovenerologické vyšetrenie
zamerané na výskyt prekanceróz a rizikových pigmentových névov, plesňové ochorenia, alergie a iné kožné ochorenia.
9. Rektosigmoideoskopické vyšetrenie
endoskopické vyšetrenie konečníka a koncovej časti hrubého čreva zamerané na včasnú diagnostiku onkologických a zápalových ochorení nad 45 rokov veku (v indikovaných prípadoch bez ohľadu na vek).
10. ORL vyšetrenie
komplexné ORL vyšetrenie vrátane videolaryngoskopie.
11. Individuálne vyhodnotenie
celkového zdravotného stavu a vypracovanie lekárskej správy vrátane plánu s následnou optimalizáciou životného štýlu.

V prípade zistenia patologického stavu následne prevzatie do starostlivosti potrebnej špecializovanej ambulancie.

Cena: 300€
*nehradené z verejného zdravotného poistenia