Tento preventívny program je špeciálne zameraný pre klientov s pozitívnou rodinnou anamnézou či rizikovými faktormi KVO.

Plán vyšetrení je rovnako koncipovaný na dva dni.
Klient navštívi naše centrum 1.deň ráno v dohovorenom čase nalačno, kedy realizujeme odber krvi na rozšírené laboratórne vyšetrenia .
2.deň, opäť v dohovorenom čase klient absolvuje cca 120 minút trvajúce odborné interné a sonografické vyšetrenie, počas ktorého lekár vyhodnotí získané výsledky a predstaví klientovi návrh na optimalizáciu jeho životosprávy a liečby.

Rozsah vyšetrení a výkonov

Interné vyšetrenie

 • Anamnéza
 • Fyzikálne vyšetrenie
 • EKG
 • ABI(členkovo-brachiálny index tlaku krvi)
 • Odber krvi na laboratórne vyšetrenie

Laboratórne vyšetrenia

  1. krvi

  2. Krvný obraz + diff.
  3. Základné hemokoagulačné parametre
  4. Glukóza, inzulín, inzulínová rezistencia
  5. Kyselina močová, Urea – močovina ,Kreatinín
  6. Bilirubín (parameter ochorenia pečenie)
  7. ALT , AST, GMT (parameter ochorenia pečene)
  8. Cholesterol, HDL, LDL, TGD,sdLDL (lipidové spektrum)
  9. TGD (lipidové spektrum),hsCRP
  10. Ionogram – natrium, kalium, kalcium, chloridyvvv
  11. Homocysteín, vit. B12
  12. Profil mastných kyselín
 1. Vyšetrenie moču chemicky, mikroalbuminuria z ranného moču

Prstová oxymetria
USG krčných tepien
USG brucha a brušnej aorty + prietoky obličkových tepien

Záverečné lekárske zhodnotenie a doporučenie optimálnej nefarmakologickej i farmakologickej intervencie.

Celková cena balíka 260 €