Naše preventívne programy BASIC a EXTRA sú určené pre všetkých vás, klientky a klientov, ktorí máte záujem poznať podrobnejšie váš aktuálny zdravotný stav.

Či už je dôvodom plánovaná zmena životného štýlu, zaradenie sa do rôznych fitnes a redukčných programov, záujem predísť civilizačným ochoreniam, ktoré sa vyskytli v rodine, alebo aj prvé chorobné príznaky, z výsledkov realizovaných vyšetrení vám podá tím našich odborníkov ucelenú informáciu o fungovaní vášho organizmu a jeho jednotlivých orgánových skupín, ako aj relevantné medicínske odporučenia.

Pre vaše pohodlie sú všetky vyšetrenia vykonané v jeden deň, pod jednou strechou a prebiehajú bez dlhšieho čakania. Oddýchnuť si medzi jednotlivými vyšetreniami môžete v príjemnom prostredí našej VIP čakárne, s wifi pripojením a občerstvením, ktoré vám, rovnako ako sprievod do jednotlivých ambulancií, vždy zabezpečí ochotný personál.

Súčasťou všetkých programov je anamnestický rozhovor s lekárom o zdravotných ťažkostiach klienta a vyšetrenia zamerané na včasné odhalenie rizík spojených s výskytom civilizačných ochorení, postihnutia kardiovaskulárneho systému a funkčného zhodnotenia kondície pohybového aparátu. Výstupom je podrobná lekárska správa, v ktorej sú uvedené výsledky všetkých realizovaných vyšetrení so záverom, obsahujúcim posúdenie celkového zdravotného stavu a odporúčania na jeho prípadné zlepšenie.

V medicínsko-diagnostickom centre Uniklinika Kardinála Korca Prievidza vám ponúkame možnosť vybrať medzi dvoma starostlivo zostavenými programami – základnými programami Ženy BASIC a Muži BASIC a rozšírenými komplexnými programami Ženy EXTRA a Muži EXTRA.

Vyberte si balíček