Medicínsko-diagnostické centrum uniKLINIKA kardinála Korca v Prievidzi obsadzuje pozíciu

LEKÁR RÁDIOLÓG

Miesto práce: Nábrežná 5, 971 01, Prievidza
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Ponúkaná mzda (brutto): od 2 500 € + mesačná odmena + mimoriadna ročná odmena
finálna úroveň základnej mzdy sa môže zvýšiť v závislosti od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta

Čo budete vykonávať:

 • poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v príslušnom odbore v zmysle platnej legislatívy

Čo od Vás požadujeme:

 • kvalifikačnú atestáciu v odbore rádiológia
 • zodpovednosť, pro-klientský prístup

Zamestnanecké benefity:

 • práca v medicínskom centre s moderným vybavením
 • voľné víkendy
 • koncoročná odmena
 • príspevok na rekreáciu
 • multisport karta
 • príspevky pri životných a pracovných jubileách
 • zľava na služby cestovnej kancelárie Pharmeduca
 • príspevok k doplnkovému dôchodkovému sporeniu (III. pilier)
 • príspevok na stravu nad rámec zákona
 • systematické vzdelávanie

Kontaktujte nás

ZDRAVÝ ŽIVOT, s.r.o.
Nábrežná 5
971 01 Prievidza

Tel: 046/ 5113 100
E-mail: uniklinika@uniklinika.sk

V prípade, že ani jedna z ponúkaných pozícii Vás nezaujala, pošlite nám informácie o sebe prostredníctvom „Dotazníka uchádzača“.

Informácia o sprostredkovateľovi: Prevádzkovateľ ZDRAVÝ ŽIVOT, s.r.o. poveril spracovaním osobných údajov uchádzačov o zamestnanie svoju materskú spoločnosť UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť ako sprostredkovateľa, ktorý spracováva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa.

Osobné údaje

Vzdelanie

Stredoškolské vzdelanie

Vyššie ako stredoškolské vzdelanie

Ďalšie absolvované vzdelanie

Ďalšie znalosti

 

Prax

Doterajšie zamestnania

Záver

Prílohy

Nahrávajte len súbory MS Word alebo PDF.
Nahrávajte len súbory MS Word alebo PDF.

Súhlas

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), zaškrtnutím vyššie uvedeného políčka udeľujem súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov spoločnosti ZDRAVÝ ŽIVOT s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) obsiahnutých v žiadosti o zamestnanie, životopise a iných dokladoch a priložených listinách za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie, a to na obdobie 3 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu. Vyhlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a správne a ich poskytnutie je dobrovoľné. Vyhlasujem, že som bol oboznámený/ -á, že v mene Prevádzkovateľa spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie Sprostredkovateľ, ktorým je spoločnosť UNIPHARMA – 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť, so sídlom Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice. Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý/-á, že poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Ak tento Súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí Prevádzkovateľ, ako aj Sprostredkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať. Informácie pre uchádzačov o zamestnanie o spracúvaní osobných údajov : Dbáme na ochranu Vášho súkromia, preto nižšie v prílohe vysvetľujeme, ako spracovávame Vaše osobné údaje. Prečítajte si, prosím, pozorne túto informáciu.