Medicínsko-diagnostické centrum UNIKLINIKA kardinála Korca v Prievidzi hľadá lekára do odbornej ambulancie: Endokrinologická ambulancia

Miesto práce: Nábrežná 5, 971 01, Prievidza
Druh pracovného pomeru: plný úväzok (prípadne úväzok prispôsobený Vašim potrebám)
Termín nástupu: dohodou
Ponúkaná mzda (brutto): od 2 500 € + mesačná odmena + mimoriadna ročná odmena
finálna úroveň základnej mzdy sa môže zvýšiť v závislosti od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta

Informácie o pracovnom mieste:

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • práca na pridelenom pracovisku ako samostatný lekár s kvalifikáciou
 • vykonávanie špecializovanej preventívnej, diagnostickej a liečebnej činnosti v medicínskom odbore na základe získanej špecializácie
 • riadne vyhotovovanie a vedenie zdravotnej dokumentácie a poskytovanie odbornej konzultácie a poradenstvo v medicínskej oblasti manažmentu spoločnosti

Pracovné podmienky:

 • Pracovný čas: od 7:00 do 15:00

Zamestnanecké benefity:

 • Práca v medicínsko-diagnostickom centre s moderným vybavením
 • Perspektíva odborného napredovania a stabilita pracovného miesta
 • Príjemný profesionálny kolektív a rodinná atmosféra uniKLINIKY
 • Motivačné finančné ohodnotenie, koncoročná odmena
 • Príspevok na rekreáciu
 • Príspevky pri životných a pracovných jubileách
 • Príspevok k doplnkovému dôchodkovému sporeniu (III. pilier)
 • Príspevok na stravu nad rámec zákona
 • Systematické vzdelávanie

Požiadavky na zamestnanca:

Čo od Vás požadujeme:

 • vysokoškolského vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaná špecializačným štúdiom v odbore endokrinológia

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Zodpovedný prístup k pacientom
 • Pozitívny vzťah k práci a pracovným povinnostiam
 • Príjemné vystupovanie, trpezlivosť
 • Ochota a chuť vzdelávať sa
 • Spoľahlivosť, korektnosť a lojálnosť

Informácie o výberovom konaní:

 • V prípade, že Vás pozícia zaujala, pošlite nám svoj životopis a my Vás budeme v krátkej dobe kontaktovať. Ďakujeme za dôveru.

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Martina Besedová, manažér pre ekonomiku, mzdy a personalistiku

E-mail: mbesedova@uniklinika.sk

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti:

Medicínsko-diagnostické centrum uniKLINIKA kardinála Korca v Prievidzi je neštátnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorého cieľom je poskytovať kvalitnú a dostupnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

Kontaktujte nás

ZDRAVÝ ŽIVOT, s.r.o.
Nábrežná 5
971 01 Prievidza

Tel: 046/ 5113 100
E-mail: uniklinika@uniklinika.sk

V prípade, že ani jedna z ponúkaných pozícii Vás nezaujala, pošlite nám informácie o sebe prostredníctvom „Dotazníka uchádzača“.

Osobné údaje

Vzdelanie

Stredoškolské vzdelanie

Vyššie ako stredoškolské vzdelanie

Ďalšie absolvované vzdelanie

Ďalšie znalosti

 

Prax

Doterajšie zamestnania

Záver

Prílohy

Nahrávajte len súbory MS Word alebo PDF.
Nahrávajte len súbory MS Word alebo PDF.

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie o poskytnutí informácií a oznámení dotknutým osobám súvisiacich so spracúvaním ich osobných údajov nájdete tu.

Súhlas

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), zaškrtnutím vyššie uvedeného políčka udeľujem súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov spoločnosti ZDRAVÝ ŽIVOT s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) obsiahnutých v žiadosti o zamestnanie, životopise a iných dokladoch a priložených listinách za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie, a to na obdobie 3 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu. Vyhlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a správne a ich poskytnutie je dobrovoľné. Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý/-á, že poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Ak tento Súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať. Informácie pre uchádzačov o zamestnanie o spracúvaní osobných údajov : Dbáme na ochranu Vášho súkromia, preto nižšie v prílohe vysvetľujeme, ako spracovávame Vaše osobné údaje. Prečítajte si, prosím, pozorne túto informáciu.